Száz közéleti személy támogatásával a Magyar Természetvédők Szövetsége aláírásgyűjtést indított az életigenlő társadalom és gazdaság érdekében. Az aláírók gyökeres változásokat szorgalmaznak a koronavírus utáni időkre.

A petícióhoz csatlakozók a társadalom széles rétegeit reprezentálják: a tudományos élet képviselői, mint Báldi András ökológus, Bándi Gyula jogtudós, Baritz Laura Sarolta OP és Köves Alexandra közgazdász, Náray-Szabó Gábor akadémikus, Zlinszky János biológus, egyházi vezetők, mint Fabiny Tamás evangélikus és Székely János katolikus püspök, művészek, mint Döbrösi Laura színész és Kollár-Klemencz László zenész, önkormányzati vezetők, mint Laki György polgármester, az Éghajlatvédelmi Szövetség alelnöke, civil szakértők, mint Gyulai Iván ökológus, Győri-Dani Lajos szociális szakember, L. Ritók Nóra az Igazgyöngy Alapítvány és Sipos Katalin a WWF Magyarország vezetője, közéleti személyiségek, mint Lányi András író és Schiffer András ügyvéd. 

Éger Ákos, az aláírásgyűjtést elindító Magyar Természetvédők Szövetsége ügyvezető elnöke elmondta, hogy a koronavírus-járvány rámutatott globalizált életünk fenntarthatatlanságára. A problémák okait abban látják, hogy túl sok erőforrást vettünk el a természettől, közösségeinket alárendeltük egy életidegen gazdaságnak, kényelmünkre és anyagi fogyasztásunkra koncentráltunk, önhitté váltunk – azt gondoltuk, a hozzáállásunk okozta problémákat a tudomány és a technika meg fogja oldani.

Ahogy a fenntarthatóság sem egy-egy szakterület ügye, úgy az érte való cselekvés sem egy-egy társadalmi szereplő feladata. Az aláírók szerint gyökeresen kell változtatnunk, és a változásnak minden szintre ki kell terjednie: az egyéni, közösségi és az állami, gazdasági döntések szintjére is. A petíciót aláírók vállalásokat tesznek egyéni életükben és mint a helyi közösségek tagjai, illetve elvárásokat fogalmaznak meg a döntéshozók felé négy területen:

1. A természeti erőforrások fenntartható használatát! Szükségesnek tartják az erőforrásfelhasználás minimalizálását, kevesebb és tartósabb termékeket, a természetkímélő gazdálkodás előmozdítását.

2. Globalizáció helyett lokalizációt!  Ösztönözni kívánják a helyi és országos önrendelkezés és önellátás erősítését, illetve a globális turizmusban, kereskedelemben és termelési láncban való részvétel csökkentését.

3. Felelős vállalatokat és pénzrendszerváltást! Sürgetik a vállalatok és a bankok túlzott befolyásának csökkentését és elszámoltathatóságuk növelését, a családi és közösségi gazdálkodás előtérbe helyezését.

4. A gondolkodás és az erkölcs megújulását! Fontosnak tartják a szemléleti változást, hogy a boldogságot a kényelem és a fogyasztás helyett a szeretetben és az igazságosságban keressük. Elvárják, hogy a politika és a gazdaság az erkölcsre, az igazmondásra és az együttműködésre épüljön, a társadalom aktív bevonásával.

A petíciót a Magyar Természetvédők Szövetsége honlapján  https://mtvsz.hu/peticiok/eletigenlo-tarsadalmat-es-gazdasagot  lehet aláírni.

Az első száz aláíró listája: https://mtvsz.hu/eletigenlo-tarsadalmat-es-gazdasagot-elso-szaz-alairo

További információ:

Éger Ákos, ügyvezető elnök, Magyar Természetvédők Szövetsége
06/20-994-65-77, eger.akos@mtvsz.hu

dr. Farkas István Tamás, társelnök, Magyar Természetvédők Szövetsége
06/70-340-88-01, ifarkas@mtvsz.hu

Ladányi-Benedikt Ildikó, kommunikációs munkatárs, Magyar Természetvédők Szövetsége
06/70-391-4764, ladanyi.ildiko@mtvsz.hu