BEMUTATKOZÁS

MOTTÓNK

“Ha hátizsákos embereket látok kirajzani a hegyekbe, olyan boldog vagyok, mintha ajándékot kapnék… Szeretnék mindenkit megmozgatni s kilódítani ebből a füstös, fulladt, gyűlölködő és irigykedő városból. Menjetek ki a természetbe s ismerjétek meg egymást ott, ahol az ember őszinte lesz, mint a növény s az édes, szép mezei állat.”

A fenti sorokat Móricz Zsigmond írta aki nemcsak turista, de igazi természetbarát is volt, szerette és védte a természetet s tollával, magatartásával erre nevelt másokat is. Mi is valljuk gondolatait és hisszük, hogy tevékenységünkkel e nemes célokat szolgáljuk.

TÖRTÉNETÜNK

Egyesületünk 2003 májusában alakult meg Egerben a földtani természetvédelem és a tájvédelem iránt elkötelezett szakemberek és lelkes fiatalok összefogásával. Szervezetünk alapjai azonban jóval korábban, már 1999 őszén, a Földtani Örökségünk Természetvédelmi Egyesület Heves Megyei Trilobita Csoportjának keretei közt alakultak ki.

 

Alakuláskor elsődleges célként a bükkaljai kaptárkövek védelmét, invazív fajoktól való mentesítését, rehabilitációját és bemutatását tűztük ki célul, hogy a Bükkaljának ezek az egyedi és különleges formájú sziklaalakzatai megőrződjenek az elkövetkező nemzedékeknek. Tevékenységi körünk azóta jelentősen bővült. Napjainkban különféle természettudományos témákban ismeretterjesztő előadásokat és tanfolyamokat szervezünk, valamint oktatással, környezettudatos neveléssel és kulturális tartalmú szabadidős programok megvalósításával is foglalkozunk.

Jelenleg közel 200 regisztrált tagunk és önkéntesünk van, az Eszterházy Károly Egyetemmel évek óta tartó együttműködésnek köszönhetően pedig több hallgató is gyakorlati idejét tölti egyesületünknél.

EREDMÉNYEINK, ELISMERÉSEINK

Egyesületünkkel az Európai Táj Egyezmény Nemzeti Koordinációs Bizottság által az Európa Tanács Táj Díjára történő felterjesztésre kiírt 2010. évi nemzeti szintű pályázaton első helyezést értünk el, amivel elnyertük a jogot és képviseltük hazánkat az Európa Tanács Táj Díja 2011. évi pályázatán. A bírálat szerint egyesületünk a táj kiemelkedő természeti és kulturális örökségi elemeinek a megőrzésére, fenntartható módon történő hasznosítására irányuló tevékenysége példaként szolgálhat hazánk és Európa más civil szervezeti számára is.  A bemutatott programunk a bükkaljai táj kiemelkedő természeti és kulturális örökségi elemeinek a megőrzésére, fenntartható módon történő hasznosítására irányul. A pályázat kiemelkedő értéke az értékvédelemtől a turizmusfejlesztésig terjedő széles tevékenységpaletta, a széleskörű helyi összefogás, valamint a komoly eredményeket hozó gyakorlati természetvédelmi tevékenység.

Egyesületünk szakemberei segítségével 2011-től kezdődően felmértük és dokumentáltuk Heves megye településein található helyi jelentőségű védett természeti értékek természeti állapotát és a védelem fennálló jogi helyzetének a hatályos jogszabályi környezettel való összevetését. A program folytatásaként a helyi védett területek megismertetésével és ezáltal a helyiek életében betöltött szerepének növelésével kívántuk elősegíteni a védelmüket és a megőrzésüket, hogy így a helyi közösségek számára egyrészt a biológiai sokféleség a táji értékek fennmaradását és a jobb életminőséget jelenthessék, ugyanakkor megfelelő bemutatásuk és kezelésük révén a környezettudatos szemlélet kialakításához és a zöld turizmus bevezetéséhez is hozzájárulhassanak. Ez irányú munkánk elismeréseként a Heves Megyei Önkormányzat által 2012-ben létrehozott Telekessy István-díjat vehettük át, mellyel Heves megye területén a terület- és vidékfejlesztésben kiemelkedő, példamutató eredményeket elérő magánszemélyek és szervezetek munkáját ismerik el.

 

Egyesületünk készítette elő 2010-ben a megalapozó szakmai anyagot (terepi felméréseket, dokumentálást) a kaptárkövek országos védelem alá helyezésének kezdeményezéséhez, melynek a megvalósításában is aktív részt vállaltunk. Munkák eredményeképpen a földművelésügyi miniszter 2014. november 4-én életbe lépő 17/2014. (X. 27.) FM rendelete alapján természeti emlékekként védetté nyilvánítják a magyarországi kaptárköveket.

2016-ban indítottuk el a “Kaptárkövek és a bükkaljai kőkultúra” javaslatunkat a Hungarikum piramis csúcsára vezető úton. Előbb az Ágazati Értéktárba való felvételhez nyújtottuk be ajánlásunkat természeti környezet kategóriában, majd a pozitív elbírálást követően egy szintet lépve a Magyar Értéktárat céloztuk meg. Javaslatunk ismét elnyerte a bíráló bizottság tetszését, így kiemelkedő nemzeti értékké vált. Végül a Hungarikum Bizottság 2016. június 17-ei ülésén elfogadta javaslatunkat, így a “Kaptárkövek és a bükkaljai kőkultúra” bekerült a Hungarikum Gyűjteményébe.

A benyújtott javaslattételi adatlap itt megtekinthető.

 A Norvég Civil Támogatási Alap 2014-ben támogatta „A fényszennyezés problémájának széles körű megismertetése, és Csillagoségbolt-park létrehozásának előkészítése a Bükki Nemzeti Parkban” című projektünket. A projekt célja, hogy minél többen értesüljenek az élővilágot és bennünket, embereket is befolyásoló fényszennyezésről – mint a környezetszennyezés egyik formájáról – illetve fogékonyabbá váljanak  az égbolt látnivalóira, felhívjuk a figyelmet a sötét égbolt megóvásának szükségességére és fontosságára. Ehhez kapcsolódóan felmértük a Bükki Nemzeti Park fényszennyezettségének mértékét, csillagászati bemutatókat és ismeretterjesztő előadásokat tartottunk, lecseréltünk egyes fényszennyezést okozó világítótesteket, majd az összegyűjtött adatokból és információkból felterjesztési dokumentumot készítettünk a Nemzetközi Sötétégbolt Szövetség (IDA) részére, melynek eredményeképpen 2017. június 6-i döntésével az IDA ezüst rendű Csillagoségbolt-parkká nyilvánította a Bükki Nemzeti Parkot, így hazánkban a Zselic és a Hortobágy mellett harmadikként egy új védett terület kapta meg ezt a rangos elismerést.