CÉLJAINK

Egyesületünk célja az élő és élettelen természeti értékek és kulturális örökségünk – kiemelten a kaptárkövek és a Bükkaljai kőkultúra – védelme, az ehhez kapcsolódó tudományos tevékenység, kutatás, ismeretterjesztés, oktatás, környezettudatos nevelés és információnyújtás, különféle természettudományos témákban ismeretterjesztő előadások és tanfolyamok szervezése, valamint kulturális tartalmú szabadidős programok megvalósítása.

TÁJI- ÉS TERMÉSZETI ÉRTÉKEK VÉDELME

A Bükkalja kaptárköveinek, kőkultúrájának és természeti értékeinek rehabilitációján és bemutatásán túl célunk, hogy megismertessük és közelebb hozzuk az itt élőkhöz a helyi jelentőségű védett természeti értékeket, hiszen sokszor e természeti csodák tőszomszédságában élünk anélkül, hogy ennek tudatában lennénk. Különösen fontos számunkra, hogy a fiatalok körében minél inkább elősegítsük az élő- és élettelen természet csodálatos változatosságának megtapasztalását.

KÖRNYEZETVÉDELEM

A környezeti problémák megoldására helyi, térségi és országos szinten alternatívákat szeretnénk kínálni, és azt szeretnénk, hogy azokat mindennapjaikba be tudjuk építeni. Az urbanizáció következtében kialakult új környezetszennyezési forma, a fényszennyezés miatt a természetes égbolt csodái felé irányítjuk programjainkkal a figyelmet.

ISMERETTERJESZTÉS

Kiemelten fontosnak tartjuk a környezettudatos szemlélet kialakítását, ezért évek óta foglalkozunk környezeti neveléssel. Az egészségesebb és élhetőbb környezet igényére támaszkodva erdei iskolai programokat, ismeretterjesztő előadásokat, szakvezetett túrákat tartunk, tanfolyamokat, szakköröket szervezünk.

SZABADIDŐS PROGRAMOK MINDEN KOROSZTÁLYNAK

Szeretnék mindenkit megmozgatni és lehetőleg a természetben, ezért havi rendszerességgel szervezünk gyalog- és kerékpáros túrákat, barlangász- és hegymászó programokat Magyarországon és a környező országokban.

ÖNKÉNTESSÉG ELTERJESZTÉSE

Fő célunk a természet- és környezetvédelmi munkálatok megvalósulásán túl az önkéntes természet- és környezetvédelmi tevékenységre való ösztönzés, ezáltal a helyi közösségek és általában a fiatalabb korosztály környezettudatosságra és szociális érzékenységre való nevelése.